Online registrácia na cestný beh Laborecká desiatka, 10.3.2018, sobota 13:00, Strážske

Prihlásiť

Platbu 9.- € po zaregistrovaní uhraďte na č.účtu (IBAN): SK8002000000002141989755

Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky svoje meno a priezvisko.

Propozície na stiahnutie